ข้อมูลยานพาหนะเป้าหมาย ประเภทรถจักรยานยนต์

ลำดับ
ประเภทยานพาหนะ
รุ่น
ทะเบียน
สี
หมายเลขตัวถัง
ผู้ครอบครอง
หมายเหตุ
จักรยานยนต์
1
HONDA
DREAM กธพ 211 ปัตตานี
บรอนซ์เทา
-
-
เหตุเกิดพื้นที่ ป.น.
2
HONDA
DREAM กธย 207 ยะลา
ม่วง
-
-
เหตุเกิดพื้นที่ ป.น.
3
HONDA
WAVE 125
-
บรอนซ์
-
-
เหตุเกิดพื้นที่ น.ธ.
4
SUZUKI
SMASH 110
ขกม 825 ยะลา
ดำ
-
-
-
5
HONDA
WAVE กยก 594 นราธิวาส
-
-
-
เหตุเกิดพื้นที่ ป.น.
6
HONDA
WAVE 125
-
-
-
-
เหตุเกิดพื้นที่ น.ธ.
7
HONDA
WAVE กพร 125 ปัตตานี
-
-
-
เหตุเกิดพื้นที่ ป.น.
8
HONDA
WAVE กวธ 129 ปัตตานี
แดง-ขาว
-
-
เหตุเกิดพื้นที่ ป.น.
9
SUZUKI
SMASH ขฉย 250 นราธิวาส
แดง
-
-
-
10
HONDA
WAVE
-
แดง-ดำ
-
-
หาย
11
YAMAHA
FINO
-
น้ำตาล-ครีม
-
-
หาย